Logo

46-113 Wilków k/Namysłowa, ul. Kolejowa 34
tel. 77 419 55 48
kom. 601 885 318
kom. 601 445 667

 
Logo

KomPoSan Extra


Profesjonalny preparat w formie stałej z mikroskładnikami i dodatkiem magnezu.


Wykonany na bazie naturalnych kopalin. Stosowany jest do przyspieszania procesu kompostowania i wzbogacania kompostu w makro i mikroskładniki oraz do nawożenia gleby z niedoborem magnezu.

Działanie KOMPOSANU EXTRA nie wpływa ujemnie na żywe organizmy zwierzęce. Niewątpliwym atutem KOMPOSANU EXTRA jest możliwość stosowania go przez cały rok, w odróżnieniu od innych preparatów tego typu. Zapewnia on skuteczne działanie również zimą, kiedy w normalnych warunkach kompost nie pracuje, ponieważ zbyt niska temperatura hamuje rozwój bakterii.

Składniki pokarmowe w % (m/m)
  • azot całkowity (N) 7,0 (w tym w formie amonowej 3,0 i amidowej 4,0)
  • pięciotlenek fosforu (P2O5) 9,0, rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie
  • pięciotlenek fosforu (P2O5) 8,0, rozpuszczalny w wodzie
  • tlenek potasu (K2O) 5,0, rozpuszczalny w wodzie
  • tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie
  • mikroskładniki: B, Co, Cu, Fe, Mo, zawiera również Ca
KOMPOSAN EXTRA to wyrób zgodny z ustawą o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniem WE nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003r. w sprawie nawozów.